Ποια είναι η πραγματική ακρίβεια των Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων. - AmynaGR

Translate

4 Σεπτεμβρίου 2019

Ποια είναι η πραγματική ακρίβεια των Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων.1η Δημοσίευση: 12 Ιουνίου 2019.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναφερθούμε στην ακρίβεια των ρουκετών και πυραύλων των Πολλαπλών Εκτεοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ), καθώς και στην ουσιαστική αποτελεσματικότητά τους στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Σκοπός του άρθρου είναι να αποσαφηνίσει τα πράγματα σχετικά με τον αναμενόμενο κίνδυνο των Τουρκικών ΠΕΠ. 


ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Η πραγματική έννοια της ακρίβειας ενός Ο-Σ είναι κάτι εξαιρετικά σύνθετο, κι απαιτεί πολύ γνώση και εκτεταμένες μελέτες για να εξαχθεί. Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε στην αλήθεια όσο πιο πολύ γίνεται, χωρίς όμως να μπούμε σε ορισμούς που θα κουράσουν.

Όσον αφορά τα ΠΕΠ, μερικοί από τους αρνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια των βολών είναι οι κάτωθι:
 1. Πρόσκτηση του στόχου.
 2. Τεχνική Διεύθυνση του Πυρός (εξαγωγή στοιχείων βολής κοκ).
 3. Τρόπος καθοδήγησης προς το στόχο.
 4. Καιρικές συνθήκες.
 5. Φύση του στόχου.
 6. Απόσταση ΠΕΠ-Στόχος.
 7. Αξιοπιστία των πυρομαχικών.
 8. Ηλεκτρονικός πόλεμος.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες πρέπει να είναι ιδανικοί προκειμένου ένας πύραυλος να πετύχει απόλυτα τον στόχο. Οι ιδανικές συνθήκες όμως, πιθανόν να επιτευχθούν σε έναν με δύο παράγοντες. Συνεπώς απαιτείται η εκτόξευση άνω των 2 πυραύλων για την καταστροφή ενός στόχου.

Ωστόσο, υπάρχουν και θετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια των ΠΕΠ, μερικοί από τους οποίους είναι οι παρακάτω:
 1. Σύγχρονοι τρόποι καθοδήγησης.
 2. Μεγάλη διασπορά βομβιδοφόρων πυρομαχικών.  


ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ


Οι περισσότερες εταιρείες μετρούν και παρουσιάζουν την ακρίβεια των όπλων τους σε μέτρα, τα οποία είναι η διάμετρος ενός κύκλου μέσα στον οποίο εκτιμάται ότι θα πέσουν μέσα. Δίπλα όμως από την συγκεκριμένη τιμή μέτρων, υπάρχει σε παρένθεση και μια ένδειξη, η οποία είναι είτε  η CEP είτε η DRMS (και σχεδόν ποτέ R95, 2DRMS). Αυτή η ένδειξη παίζει τεράστιο ρόλο στην πραγματική ακρίβεια, και κατά κάποιο τρόπο παραπλανά κάποιον που δεν γνωρίζει.


CEP

H ένδειξη CEP σημαίνει Κυκλικό Πιθανό Σφάλμα (Cicular Error Probable), κι επι της ουσίας σημαίνει οτι το 50% των βολών θα πέσει εντός του κύκλου του αναγραφόμενου CEP, ένα ποσό της τάξης του 40-45% σε έναν κύκλο 2 φορές μεγαλύτερο του CEP,  κι ένα ποσό βολών 5-10% σε έναν κύκλο 3 φορές μεγαλύτερο του CEP.

Για παράδειγμα, αν βληθούν έναντι ενός στόχου 20 ρουκέτες οι οποίες έχουν ακρίβεια 150 μέτρα (CEP), σημαίνει ότι από τις 20 ρουκέτες, οι 10 θα πέσουν εντός ενός κύκλου 150 μέτρων γύρω από το στόχο, 8-9 ρουκέτες θα πέσουν σε έναν κύκλο 300 μέτρων κι έξω από τον κύκλο των 150 μέτρων, και 1-2 ρουκέτες θα πέσουν σε έναν κύκλο 450 μέτρων.


Οι επιδόσεις των 20 βολών του παραπάνω παραδείγματος.

Οι επιδόσεις των 20 βολών του παραπάνω παραδείγματος ως ποσοστό.
Οι επιδόσεις των 20 βολών του παραπάνω παραδείγματος ως ποσοστό.


Σημειωτέον, ότι πολλές φορές η ένδειξη CEP εμφανίζεται και σαν "CEP50" και σαν "RMS". Η ένδειξη RMS ωστόσο, σημαίνει ακόμα λιγότερες από το 50% των βολών εντός της αναγαφόμενης τιμής.

DRMS

Η ένδειξη DRMS είναι αντίστοιχη με το CEP, αλλά με λίγο καλύτερες επιδόσεις, και συγκεκριμένα αντί για το 50% των βολών εντός του αναγραφόμενου κύκλου, το ποσοστό είναι 63,2%.

R95 : To 95% των βολών να πέσει εντός του αναγραφόμενου κύκλου.

2DRMS: Το 98 % των βολών να πέσει εντός του αναγραφόμενου κύκλου. Η 2DRMS θεωρείται ότι περιγράφει την πραγματική ακρίβεια.ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ)Με τον παρακάτω πίνακα, μπορούμε να μετατρέψουμε την ακρίβεια ενός Ο-Σ, και να δούμε την πραγματική ακρίβεια του.


Συνεπώς, όταν η ακρίβεια μιας ρουκέτας είναι 150μ CΕP, η πραγματική της ακρίβεια είναι 360 μέτρα (2DRMS). Αντίστοιχα, αν η ακρίβεια  είναι 50 μέτρα CEP, η πραγματική ακρίβεια είναι 130 μέτρα (2DRMS) .ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 

ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ


Η εξαγωγή της ακρίβειας ενός όπλου γίνεται κατά τη διάρκεια των δοκιμών του, όπου πραγματοποιείται ένας αριθμός βολών κάτω από ιδανικές συνθήκες όσον αφορά τη μέτρηση των καιρικών συνθηκών, την τεχνική διέυθυνση του πυρός, και τις συντεταγμένες του στόχου.
Επίσης, η αξιοπιστία των πυρομαχικών είναι η καλύτερη δυνατή, δεδομένου πως τα πυρομαχικά είναι νέας κατασκευής, χωρίς μακροχρόνια αποθήκευση.

Συνεπώς, ακόμα και με γνωστή την ένδειξη της ακρίβειας ενός όπλου σε όρους CEP (π.χ), η πραγματική ακρίβεια ενός πυρομαχικού είναι πολύ μεγαλύτερη από τον απλό πολλαπλασιασμό της ακρίβειας του CEP με τον αριθμό 2,4 και την μετατροπή της ακρίβειας σε 2DRMS. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η ακρίβεια ενός όπλου είναι ένα υποθετικό σενάριο, κι ο μόνος τρόπος για να εξακριβωθεί είναι η χρησιμοποίησή του σε πραγματικές συνθήκες. 

ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΠΕΠ

Η Τουρκία διαθέτει σε υπηρεσία τους κάτωθι ΠΕΠ:


1. Τ-122 Sakarya.
Διαμέτρημα: 122 χιλ.
Αριθμός ρουκετών προς βολή: 40
Μέγιστο βεληνεκές: 40 χλμ
Χρόνος τάξης προς βολή: 3 λεπτά.
Χρόνος αποχώρησης μετά τη βολή: 3 λεπτά.
Βάρος πολεμικής κεφαλής: 18 κιλά.
Δραστική ζώνη μιας ρουκέτας (διάμετρος κύκλου): 30 μέτρα.
Ακρίβεια πυρομαχικών στο μέγιστο βεληνεκές (CEP): 360μ./ 50μ.(GPS/INS).


2. Τ-300 Kasirga.
Διαμέτρημα: 302 χιλ.
Αριθμός ρουκετών προς βολή: 4
Μέγιστο βεληνεκές: 120 χλμ
Χρόνος τάξης προς βολή: 10 λεπτά.
Χρόνος αποχώρησης μετά τη βολή: 5 λεπτά.
Βάρος πολεμικής κεφαλής: 150 κιλά.
Δραστική ζώνη μιας ρουκέτας (διάμετρος κύκλου): 70 μέτρα (5 psi, με εγκαιροφλεγη πυρνοσωλήνα*).
Ακρίβεια πυρομαχικών (CEP): 150μ.(INS), 50μ. (GPS/INS).


3. J-600T Yildirim I.
Διαμέτρημα: 600 χιλ.
Αριθμός ρουκετών προς βολή: 1
Μέγιστο βεληνεκές: 150 χλμ
Χρόνος τάξης προς βολή: 25 λεπτά.
Χρόνος αποχώρησης μετά τη βολή: 5 λεπτά.
Βάρος πολεμικής κεφαλής: 480 κιλά.
Δραστική ζώνη μιας ρουκέτας (διάμετρος κύκλου): 140 μέτρα (5 psi, με εγκαιροφλεγη πυρνοσωλήνα*).
Ακρίβεια πυρομαχικών (CEP): 150μ.(INS).


4. J-600T Yildirim II.
Διαμέτρημα: 600 χιλ.
Αριθμός ρουκετών προς βολή: 1
Μέγιστο βεληνεκές: 250 χλμ
Χρόνος τάξης προς βολή: 25 λεπτά.
Χρόνος αποχώρησης μετά τη βολή: 5 λεπτά.
Βάρος πολεμικής κεφαλής: 250+ κιλά.
Δραστική ζώνη μιας ρουκέτας (διάμετρος κύκλου): 100 μέτρα (5 psi, με εγκαιροφλεγη πυρνοσωλήνα*).
Ακρίβεια πυρομαχικών (CEP): 200μ.(INS), 75μ (GPS/INS).

Τουρκικό ΠΕΠ J-600T Yildirim I


5. Βοra
Διαμέτρημα: 610 χιλ.
Αριθμός ρουκετών προς βολή: 2
Μέγιστο βεληνεκές: 330 χλμ
Χρόνος τάξης προς βολή: 20 λεπτά.
Χρόνος αποχώρησης μετά τη βολή: 5 λεπτά.
Βάρος πολεμικής κεφαλής: 470 κιλά.
Δραστική ζώνη μιας ρουκέτας (διάμετρος κύκλου): 140 μέτρα (5 psi, με εγκαιροφλεγη πυρνοσωλήνα*).
Ακρίβεια πυρομαχικών (CEP):  50μ (GPS/INS).

Τουρκικό ΠΕΠ Bora.
Τουρκικό ΠΕΠ Bora.

*Η δραστική ζώνη αφορά πίεση 5 psi, που καταστρέφει ακάλυπτο προσωπικό κι οχήματα, και προξενεί καταστροφές σε απλά κτίρια.MEΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


Υπάρχει μια online εφαρμογή, η MissileMap, η οποία μετά από κατάλληλες ρυθμίσεις, μπορεί να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις των πυραύλων των ΠΕΠ καθώς και την απαιτούμενη ποσότητα πυρομαχικών για την καταστροφή .


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ


Στην συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται η απαιτούμενη πίεση που απαιτείται για να καταστρέψει συγκεκριμένους στόχουυς.
Στην συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται η απαιτούμενη πίεση που απαιτείται για να καταστρέψει συγκεκριμένους στόχουυς.Στην παραπάνω εικόνα της εφαρμογής βλέπουμε τις εξής επιλογές:

Κρουστική/Εγκαιροφλεγής έκρηξη:


 • 1 psi: Ακάλυπτο προσωπικό, ελαφρές καταστροφές σε κτίρια.
 • 5 psi: Βαριές ζημιές σε απλά κτίρια πολιτικού τύπου.
 • 20 psi: Καταστροφές στα περισσότερα κτίρια.


Κρουστική έκρηξη:


 • 200 psi: Καταστροφή υπόγειων δικτύων νερού, πετρελαίου και αερίου.
 • 600 psi: Καταστροφή αεροδρομίων, και αεροδιαδρόμων.
 • 1000 psi: Μερική /Ολική καταστροφή οχυρωμένων θέσεων (shelters Α/Δ).
 • 10000 psi: Καταστροφή και των πιο σκληρών οχυρώσεων.
Συνεπώς η δραστική ζώνη ενός πυραύλου αν είναι 100 μέτρα στα 5 psi, θα είναι 20-25 μέτρα στα 20 psi, και 2 μέτρα στα 200 psi.


ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟΥ (Yield)

Ορίσθηκε η τιμή 0.0005 kt που σημαίνει 500 κιλά ΤΝΤ (1kt =1000t TNT). Είναι κοντά στην καταστροφικότητα των πυραύλων J-600T I/II και Βora.

CEP

Ως CEP ορίσθηκαν οι τιμές 150 και 50 μέτρα κι αφορούν τις επιδόσεις του J-600T I/II και του Βοra αντίστοιχα.ΔΟΚΙΜΕΣ

Προσβολή οχυρωμένης θέσης Ελληνικού ραντάρ από το ΠΕΠ Bora. με CEP 50μ. Για να καταστραφεί με 95% ποσοστό επιτυχίας απαιτούνται 25 βολές.
Προσβολή οχυρωμένης θέσης Ελληνικού ραντάρ από το ΠΕΠ Bora. με CEP 50μ.  Για να καταστραφεί με 95% ποσοστό επιτυχίας απαιτούνται 25 βολές.  

Προσβολή οχυρωμένης θέσης Ελληνικού ραντάρ από το ΠΕΠ Τ-600 Υιldirim με CEP 150μ. Για να καταστραφεί με 95% ποσοστό επιτυχίας απαιτούνται 75 βολές.
Προσβολή οχυρωμένης θέσης Ελληνικού ραντάρ από το ΠΕΠ Τ-600 Υιldirim με CEP 150μ. Για να καταστραφεί με 95% ποσοστό επιτυχίας απαιτούνται 75 βολές. 


Προσβολή του αεροδιαδρόμου (όχι των shelters) της Τανάγρας από ΠΕΠ Τ-600 Υιldirim με CEP 150μ. Για να καταστραφεί με 95% ποσοστό επιτυχίας απαιτούνται 206 βολές.
Προσβολή του αεροδιαδρόμου (όχι των shelters) της Τανάγρας από ΠΕΠ Τ-600 Υιldirim με CEP 150μ. Για να καταστραφεί με 95% ποσοστό επιτυχίας απαιτούνται 206 βολές. 


Προσβολή του αεροδιαδρόμου (όχι των shelters) της Τανάγρας από ΠΕΠ Βora με CEP 50μ. Για να καταστραφεί με 95% ποσοστό επιτυχίας απαιτούνται 67 βολές.
Προσβολή του αεροδιαδρόμου (όχι των shelters) της Τανάγρας από ΠΕΠ Βora με CEP 50μ. Για να καταστραφεί με 95% ποσοστό επιτυχίας απαιτούνται 67 βολές.


ΣΧΟΛΙΟ

Μπορεί οι δοκιμές να φαίνονται εξαιρετικά ευνοϊκές για την Ελλάδα, ωστόσο υπάρχει ένα πρόσφατο παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Αυτό είναι η πρόσφατη Αμερικάνικη επίθεση σε Συριακό αεροδρόμιο, όπου για να καταστραφεί μερικώς, απαιτήθηκαν 59 εκτοξέυσεις πυραύλων Tomahawk.
Σημειωτέον πως ένας πύραυλος Τomahawk έχει μεν παρόμοιο βάρος πολεμικής κεφαλής (αλλά με υποπυρομαχικά), αλλά έχει CEP <5 μέτρα. 


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με δεδομένο πως η Τουρκία διαθέτει προς ώρας περίπου 200 πυραύλους Yildirim I/II και μερικές δεκάδες πυραύλους Bora, γίνεται αμέσως κατανοητό πως για να προσβληθούν σκληροί στόχοι βαθιά μέσα στην ελληνική ενδοχώρα είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν και την Ελληνική αεράμυνα, η οποία είναι πολυστρωματική και καλύπτει σχεδόν όλες τις κρίσιμες εγκαταστάσεις, τότε όσοι πύραυλοι και να παραχθούν από Τουρκικής πλευράς, απλά δεν φτάνουν.
Ειδικά δε με την αναμενόμενη παρεμβολή των συστημάτων GPS που θα συμβεί στο Αιγαίο, τότε ακόμα και οι ΠΕΠ Bora θα έχουν πολύ μεγαλύτερο CEP από αυτό των 50 μέτρων. 

Συνεπώς, η τακτική χρήση των Τουρκικών ΠΕΠ θα αφορά κυρίως την προσβολή ακάλυπτων εφεδρειών και Μονάδων ΔΜ, τον κορεσμό του Ελληνικού ΣΑΕ, εκτέλεση βολών Α/Π, καθώς και εν γένει εκτέλεση βολών περιοχής έναντι ελαφρά προστατευμένων στόχων. 

Η προσβολή σκληρών στόχων εξάλλου είναι δουλειά της Αεροπορίας, που διαθέτει πιο εξελιγμένα όπλα, με ειδικές κεφαλές και με μεγαλύτερη ακρίβεια. ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Η ύπαρξη ειδήσεων που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα σχετικά με τις δυνατότητες της Τουρκίας είναι πολύ λυπηρή, ειδικά όταν λέγονται από άτομα που δεν έχουν καμία γνώση των όσων λένε. 

Σκοπός του blog είναι να πλησιάζει όσο γίνεται την πραγματικότητα, χωρίς να υπερβάλει.
Στον τομέα των Τουρκικών ΠΕΠ και του βαλλιστικού προγράμματος της Τουρκίας, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, αλλά όχι στο βαθμό που νομίζει η κοινή γνώμη. Στο παρελθόν που η Τουρκία δεν είχε ΠΕΠ μακρού βεληνεκούς, η Ελλάδα δεν είχε ούτε αεράμυνα μακρού βεληνεκούς, ούτε σύγχρονο ΣΑΕ, ούτε την σημερινή οχύρωση των εγκαταστάσεων της. Συνεπώς η απειλή γι'αυτήν ήταν πιο μεγάλη στο παρελθόν. Μόνο που τότε τα ΜΜΕ δεν κινδυνολογούσαν, αλλά αντιθέτως εμψύχωναν την κοινή γνώμη.

Είναι καιρός να βάλουμε όλοι το κεφάλι κάτω, και οι μεν ΕΕΔ να εργαστούν πιο σκληρά για να αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητας κι αποτροπής, και τα δε ΜΜΕ να ξεκινήσουν να δίνουν ελπίδα στο λαό, και να μην προπαγανδιζουν άθελά τους υπέρ του "γείτονα".